8330 Sümeg,
Árpád u. 5.

- Az e-ügyintézésre vonatkozó link:

 https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

- Az e-ügyintézésre vonatkozó információs anyag:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

- KRÉTA tudásbázis link:

https://tudasbazis.ekreta.hu/

- KRÉTA elérhetősége:

 https://klik200907001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login


2019. március 1-től kezdve a KRÉTA gondviselői felületén új menüpontként jelenik meg az e-ügyintézés.

Az alábbi ügyekben elektronikusan is tudnak iskolánk felé kérelmeket, igazolásokat benyújtani, nyilatkozatokat tenni (a későbbiek során újabb folyamatokkal bővül az elektronikusan intézhető ügyek köre):

 

 • Általános iskolai beiratkozás
 • Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása
 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése
 • Vendégtanulói jogviszony bejelentése
 • Kiiratkoztatás a köznevelésből
 • Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
 • Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása
 • Bizonyítvány- vagy törzslap-másodlat igénylése
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.